• https://www.facebook.com/reikievi/
Üyelik Girişi

Reiki Eğitimleri Hakkında

 
REİKİ EĞİTİMİ
          , 

Reiki diğer şifa teknikleri gibi öğrenilmez. Reiki öğrenmek için uzun süren meditasyonlar yapmak ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez. Bu beceri, Reiki hocası tarafından öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması (inisiyasyon) ile kazanılır. Bu işlem Reiki ile öğrenci arasında özel bir bağlantı sağlar. Her inisiyede fiziksel, duygusal, zihinsel ye ruhsal bir arınma oluşur. Dolayısıyla aynı zamanda güçlü, ruhsal bir deneyimdir.

Bir kez aktarım işlemi yapıldıktan sonra, ömrünüzün geri kalan kısmında bu enerjiye hep sahip olursunuz. Uygulamadan sonra öğrencinin yapması gereken, tedavi uygulanacak kişinin üzerine ellerini yerleştirmektir. Burada öğrencinin görevi, Reiki'ye kanallık etmektir. Reiki'nin kendi bilinci vardır; gitmesi gereken yeri bilir. Çalışma sırasında Reiki, uygulama yapılan kişinin yüksek benliği ile bağlantı kurar ve iyileşme sürecini başlatır.


Reiki eğitimi üç aşamadan oluşmaktadır:


BİRİNCİ AŞAMA REİKİ 

Reiki'nin bu aşaması kendini keşif, kişisel değişim, yeni deneyimler ve yüksek bir güçle bağlantının derin duygularıyla dolu, keyifli bir yolculuğun başlangıcıdır.

Birinci aşama eğitimi, öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. Bu aşamada Reiki'nin tarihçesi, amacı, neler yapabileceği öğretilir. Kişinin kendisine ve başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir. Eğitim süresi bir veya iki tam gündür. Eğitim boyunca dört inisiyasyon uygulaması vardır. Uygulamalar yaptırılarak Öğrencinin enerjiye alışması ve pozisyonları kullanmayı öğrenmesi sağlanır. Bu aşamayı tamamlayan, yaşam.boyu kullanabileceği bir tekniğe sahip olur.

 

Not :Bu aşama için bir uyarıda bulunmak isterim. Birçoğumuz, her zaman başkalarına öncelik veririz. Ama öyle bir an gelir ki, kendimizi ihmal ettiğimiz için başkalarına da yapabileceğimiz çok fazla şey yoktur. Öncelikle kendi üzerinizde çalışarak, dünyaya daha yararlı olabileceğinizi hiç unutmayın.


İKİNCİ AŞAMA REİKİ 

Reiki'yi anlamak ve tamamen adapte olmak için atılan ikinci büyük adımdır. Bu eğitim, birinci aşama eğitiminden en az üç ay sonra verilir. Burada amaç, öğrencinin tam uyumu sağlayabilmesi için gereken sürenin tamamlanmasıdır.

Bu aşamada öğrenciye, Reiki sembolleri öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır.

Kanji Japoncası olan semboller kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine-verilir. (Bazı hocaların bu sembolleri açıklamaları, bu geleneğin dışındadır.)

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldığı zaman, sembollerin çok etkili olmadıkları ve yanlış kullanımlara yol açtığı gözlenmiştir. Yanlış kullanımlar, insan sağlığında ciddi hasarlara yol açmaktadır.

Semboller evrenin dilidir; evren diliyle konuşmayı öğrenmektir. Reiki'nin sembolleri, çok uzun yıllar denenmiş ve birçok çalışma ile güvenliği tespit edilmiştir. Son yıllarda, yeni bazı semboller öğretiye eklenmektedir. Bunlar, henüz denenmemiş ve güvenilirlikleri kanıtlanmamış olduğundan, evrene bilinçsiz, hatta yanlış mesajlar yollanmaktadır. Yeni sembollere yönelen uygulayıcıların ve bunları tanıtan eğitmenlerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sembollerle çalışmak için değişik hallerde bulunmak gerekmez. Doğaüstü olduklarından her kullanıldığında yapılması gerekeni otomatik olarak yaparlar. Sembollerle çalışabilmek için doğru çizmeyi ve doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir. Yine de zaman zaman hocalar arasında küçük farklılıklar gösterebilirler.


ÜÇÜNCÜ AŞAMA REİKİ 

Reiki'nin üçüncü aşama eğitimi üstat olma aşamasıdır. Bu aşamada önce, öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir. Bu aşama, ileri seviye olarak adlandırılabilir. Daha sonra üstat olma yeteneği verilir.

Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek içindir. Yüksek enerjiler için daha geniş bir kanal olmayı sağlar. Bu sembol, vibrasyonu çok kuvvetli bir güçtür. İnisiyasyon işlemi sırasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. Meditasyon ve kişisel gelişimde kullanılır. Bu sembolün odağı ruhun tedavisidir. Birçok kişi, bu aşamaya üstat olmak için değil, şifa uygulamalarının daha ileri tekniklerini öğrenmek için katılır.

Reiki üstadı olmak, uzun süren çalışmalar gerektirir. Bu seviyede, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır.    Reiki’ye uyumlanma,    yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitimde öğretilir. Üstat sembolü ile yapılan çalışmalarda, Reiki'nin meditatif yönü yoğunluktadır. Ruhî tekâmül ağırlıklı ve uzun süreli bir eğitimdir.

 Üçüncü aşama, geleneksel Usui sistem düşünce tarzına göre hayatını Reiki'ye adayacak olanlara verilir. İkinci ve üçüncü aşama eğitimleri arasında birkaç yıl geçmesi beklenir. Aday, bu süre içerisinde dikkatle izlenir. Reiki üstadı olmak, öğrencinin hayatına ciddi bir sorumluluk yükleyecektir. Yalnızca inisiye etmek, Reiki üstadı olmak için yeterli değildir. Reiki üstadının öğrencilerine ve Reiki'ye olan sorumluluğu, hayatlarında doğru uygulamayı yapmayı öğretmektir.

Öğrencinin üçüncü aşamayı isteme hakkı yoktur. Bu, ancak hocası tarafından sunulabilir. Modern düşünce tarzı, daha az kısıtlama ile çalışmaktır.

Reiki üstadı olmak araba kullanmaya benzer, inisiyasyon arabanın anahtarı gibidir, ama kullanmayı bilmiyorsanız, hiçbir yere gidemezsiniz. Teknikler açık, yalın ve direkt anlatılmalıdır ki, araba yürütülebilsin.

Reiki üstadı, sadece inisiye edici değildir- Reiki öğreticisidir. Reiki üstadı olmak, diğerlerinden daha fazla Reiki gücüne sahip olmak da değildir. Önemli olan, kendi içinizde Reiki'ye olan bağınızı kavramaktır.

Reiki'nin yazılı formülü İsa’dan bin yıl öncesine dayanmaktadır, yani en az üç bin yaşındadır ve binlerce yıllık değişim ve adaptasyon sürecine sahiptir. Tamamı olmasa da geleneksel sistemi uygulayanlar, modern sistemi reddederler. Bu tarz düşünce, şifacıların etiğine ters düşmektedir. Daha uyumlu çalışmakta yarar vardır. Çünkü enerji ile çalışanlara gezegenimizde çok ihtiyaç bulunmaktadır.

 Dünyanın bu değişim günlerinde insanlar acı çekiyor. Dünya acı içinde. Re iki'yi eskiden olduğu gibi evrensel hale getirmek için, çeşitli Reiki metotlarına ihtiyaç vardır. Bazı uygulama sistemlerini diğerlerinden üstün görmek, çok uygun değildir. Bunun için, üçüncü aşama sınırlamalarını biraz yumuşatmakta yarar vardır.

Gezegenimizin bu karmaşık döneminde, çok az insan uzun yılını çıraklık dönemiyle geçirebilir. Ve yine çok az insan 10.000 $ gibi bir bedeli ödeyebilir.

Reiki herkese bolluk, uzun ömür ve mutluluk getirir. Üstat, çalışmaları ile hayatını kazanma hakkına olduğu kadar, eğitim ve uygulamalarında, ödenebilir ücretler uygulama sorumluluğuna da sahiptir.

Ayrıca, Reiki bilgilerini kendine saklamak ve ustalık statüsünün bir ayrıcalık olduğunu düşünmek de yanlıştır. Bazı üstatlar, bir müddet sonra pozitif niyetli amaçlarını kaybetmektedir. Bu ego ihtimalinin yaşanmasına karşı, olası üstatlar için şu hatırlatma çok önemlidir:

Neden Reiki'yi seçtiğinizi hep hatırlayınız.

IŞIK KÖPRÜSÜ ÇALIŞMASI

Işık köprüsü çalışması, karmik bilgilerin depolandığı bilgi havuzundan gereken veriyi alarak bu yaşamdaki tezahüründe meydana gelen olumsuzlukları temizlemek için yapılan bir uygulamadır. Reiki sembolleri ile gerçekleştirilen çalışma, klasik sistem de var olan bir uygulama değildir. Yani Reiki’nin öğretilen 3 aşamalı eğitimlerinin dışında tutulmuştur. Tibet kökenli bir tekniktir. Özellikle ileri aşamadaki öğrencilerle yapılan eğitimlerde öğretilir. Türkçe’ye tercümesinde Işık Köprüsü adının kullanılması, uygulama sırasında geçmiş yaşamla şimdiki yaşam arasında bir köprü kurularak çalışıldığı içindir. Çalışma içinde bazen de bilinçaltında rahatsızlık yaratan bazı sorunlar ortaya çıkarak, temizlenmesi sağlanabilmektedir. Tüm çalışma Reiki yardımıyla yapıldığı için , güvenli bir tekniktir. Hipnoz ile hiçbir bağlantısı yoktur. Uygulanan kişi çalışma sırasında, bulunduğu ortamla bağlantısını hiç kopartmamaktadır. Geçmiş yaşam bilgilerini aktarırken, bulunduğu mekanın ve zamanın bilinçli olarak farkındadır. Dolayısıyla istem dışı oluşabilecek bir yaptırım mümkün değildir. Bir çok sorunda, ciddi sonuçlara ulaşılabilmektedir.
Geçmişten getirdiğimiz (bilinçaltı ya da karmik ) problemlerimizi temizlemek ve geleceği temiz bir sayfa olarak muhafaza edebilmek için önce bu günü yeterince aydınlatmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için  geçmişten getirdiğimiz problemleri temizlemeye (mental olarak) başlamamız gerekiyor. Bu günü aydınlatıp, geçmişi de aydınlatmaya başladığımız zaman geleceğe taşıyacağımız problemler azalmaya başlıyor. Yani geçmişin gölgeleri hem bu günden kalkıyor, hem geleceğe doğru uzamıyor. O zaman gelecek temiz bir sayfa haline gelmeye başlıyor. Gelecek "bu an" dan öte olduğuna göre zaten yok. (Yani belirlenmiş bir gelecek yok aslında. Onu biz belirliyoruz.) Geçmişi ve bu günü aydınlattığımız zaman, geleceğe aksedecek bir gölge kalmıyor. Bu takdirde şimdi , bu anı belirleyerek geleceğe adım atabiliyoruz. İsteklerimizi geleceğe yönelik değil, şimdi - bu an için düşünüyoruz ve bu anı aydınlatmayı gerçek anlamda başardığımız zaman bu aydınlığı yaymaya başlıyoruz. Yani enerjimizi genişletmeyi gerçek anlamda başarıyoruz.
 

GülümOmay / www.derki.com "ışık köprüsü" isimli makaleden alıntıdır. İzinsiz kullanılamaz.ÇAKRA-AURA ÇALIŞMASI

Seminerin ilk günü öğleden önce çakra bilgileri - öğleden sonra inisiyasyon; ikinci günü öğleden önce aura bilgileri - öğleden sonra tüm uygulamalar olarak tamamlanır.
 Oldukça yoğun geçen bir seminerdir bu yüzden bir gün öncesinden yorgun ya da uykusuz olmamanız önerilir.
 *Seminerde iki gün boyunca çakralar ve aura tabakaları hakkında detaylı bilgiler vardır.
*Çakralarımızda oluşan tıkanıklıkları tespit edebilmek için yapılan testin uygulanması ve öğretilmesi. Ve test sonuçlarına göre yapılacak olan çalışmalar.
*Çakra tıkanıklıklarında (spiral) çalışma.
*Sıcak ve soğuk blokajların tanımı
*Çakra eşitlemesi uygulamaları.
*Çakralar üzerinde mental çalışma
 *Aura katmanlarının algılanması ve düzeltilmesi.
*Aura süpürme ve kristal kullanarak temizleme
*Auralarda muhtelif nedenlerden oluşan yırtıkların dikilmesi.
*Aura tabakaları üzerinde yapılacak mental çalışmalar.
*Tüm bu uygulamaların dışında inisiyasyonu olan bir seminerdir.

REİKİ İLE MEDİTASYON


Meditasyonlarda Usui Reiki ile çalışılır. Grup halinde yapılır.
Çok etkili ve derin bir temizlik, arınma ve farkındalık yaşatır.
Her meditasyon öncesi yaklaşık 20-25 dakikalık bir çakra temizleme meditasyonu yapılır, arkasından da konulu bölüme geçilir. Toplam süresi 45-50 dakika kadardır.

Programdaki 2 saatlik sürenin 1 saati meditasyon, kalan 1 saati de meditasyonla ilgili paylaşımla geçer.

MİKAO USUİ TEKNİKLERİ 1

Gassho, Reiji-Ho ve Chiryo

Bunların Reiki'nin üç ayağı olduğunu varsayabiliriz: Gassho, Reiji-Ho ve Chiryo. Bu uygulamalar Reiki'nin kanatlarıdır.
Gassho meditasyonunun, Reiji-Ho'nun ve Chiryo'nun algılarda farklılaşmada büyük rolü vardır.
 
 
** Gasho Meditasyonu
Japonca'da gassho sözcüğü, "İki elin birleşmesi" anlamına gelir.
 
**Joshin Kokyuu-Ho / Nefes Alma Tekniği
Japon terimi Joshin Kokyuu-Ho, 'Ruhu arındırmak için nefes alma egzersizi', enerjinizi güçlendirmek için uygulanan bir nefes alma tekniğidir. Bilinçli olarak evrenden gelen enerjiyi içinize çekip onu Tan-den'inizde biriktirmeyi öğretir. Böylece enerji ellerinizden akacaktır.
 
 
**Reiji-Ho:
Japonca Reiji, 'ruhun görünmesi' anlamına gelir.
 
**Byosen /  Tarama Tekniği
Japonca 'byo' 'hasta/sağlıklı olmayan' demektir, 'sen' ise, 'çizgi'.
 
**Chiryo / tedavi uygulama
 
**Reiki Matvashi  / Reiki Grup Egzersizi
Japonca matvashi, 'akım' demektir.
 
**Reiju  / inisiyasyon güçlendirme uygulaması
Mikao Usui’nin öğrencilerine uyguladığı inisiyasyon güçlendirme yöntemidir.MİKAO USUİ TEKNİKLERİ 2

Işık Beden çalışması


Bu çalışma Reiki’nin ileri aşamalarının uygulayabilecekleri yöntemlerden biridir.
Çalışmada sembol kullanılarak, imajinasyon yoluyla teşhis ve tedavi uygulaması yapılacaktır.
Herkesin (bireysel olarak) tedavi edilecek bir hasta adıyla gelmesi gerekmektedir.
Çalışmaya öncelikle Reikievi öğrencilerinden 3-A /3-B eğitimi almış olanlar
ve 2. Aşamada olup mental çalışmalarını düzgün uygulamış olanlar katılabilir.
Eğitim günü yorgun ve uykusuz olmamanız ,rahat giysileri tercih etmeniz
ve uyumayacak kadar az/aç hissetmeyecek kadar tok olmanız önerilir