• https://www.facebook.com/reikievi/
Üyelik Girişi

REİKİ NEDİR

 

REİKİ'NİN TARİHİ

Birçok eski kültürde olduğu gibi, Japon kültüründe de bilgilerin nesilden nesle geçmesi ağızdan ağza olmuştur. Maalesef bu durum, birçok bilginin kaybolmasına yol açmıştır. Reiki uygulayan birçok kişi, bugün kullandığımız tekniklerin, önce Hindistan'da Buda tarafından, daha sonra da Hz. Isa tarafından kullanıldığına inanıyor.

Bir kısım uygulayıcı da Reiki'nin doğuşunun Mu ve Atlantis uygarlıklarına kadar uzandığına inanır. Tabii ki, yazılı kanıt olmadıkça insanlığın bu bilgiye nereden ulaştığı kesin olarak söylenemez.

Ve aslında, dünya coğrafyası üzerinde, karşımıza değişik bölgelerde ve değişik isimler altında hep çıkmaktadır Reiki ve benzeri öğretiler. Eski Mısır'da, Anadolu'da Ocak-el verme sistemlerinde ve Avustralya yerlileri Aborjinler'de de benzer sistemleri görebiliyoruz.

Kesin olarak söylenebilecek bir şey vardır ki, o da Reiki'nin Dr. Mikao Usui tarafından, 19. yüzyılda yeniden keşfedildiğidir.

Dr. Usui'nin, Tokyo'daki mezarı dışında hayatı ve çalışmaları hakkında çok az belge bulunmaktadır. Bulunan bazı bilgilerin, Usui'nin hayatını ve bilgilerini Batıya uyarlamak için bazı Reiki hocaları tarafından yok edildiği söylentisi vardır. Mantığa uygun olarak Usui'nin efsanesinde hâlâ birçok boşluk bulunmaktadır.

 

REİKİ NASIL ÇALIŞIR?

Herhangi bir canlı, yaşadığı sürece onda yaşam enerjisi dolaşmakta ve onu çevrelemektedir. Yaşam enerjisi olarak adlandırdığımız bu enerji tüm kültürlerde farklı kelimelerle yer alır. Çinlilerde "Chi" (ki), Hintlilerde "Prana", Avrupa ya da Amerika'da "ışık, bio enerji, kozmik enerji". Tasavvufta "Nefes", Tibet'te "Lung", Musevilerde "Ruh" olarak geçer. Bu yaşam gücü enerjisi, canlılara doğumla birlikte verilmiştir. Kendinizle birlikte hayata belli bir miktar "ki" getirir ve günlük yaşantınızda bunu kullanırsınız. Eğer yaşam enerjiniz düşükse veya dolaşımında bir tutukluk varsa, hastalıklara daha açık olursunuz. Yeterli enerji dolumu sağlanamıyorsa, fiziksel ya da duygusal bitkinlik yaşarsınız; normalden daha öfkeli ve depresif olursunuz. Enerjiniz yüksek olduğunda ve rahatça aktığında daha az hastalanır ve sağlığınızı uzun süre koruyabilirsiniz. Reiki, daha fazla yaşam enerjisi kullanmanızı sağlayan doğal ve basit bir yöntemdir. Günlük kullandığınız enerjiye güç katıp bedeninizdeki enerjiyi dengeler.

Reiki'yi aktarırken uygulayıcı bir kanal olur. Bu özelliğinden dolayı, uygulayıcının enerjisi tükenmez aksine, kullandıkça güçlenir ve şarj olur.

Evrende her şey hareket eder ve titreşir. Her şeyin kendine has bir titreşim hızı vardır. Çevremizde yer alan, bizim titreşim hızımızdan düşük ya da yüksek olan diğer titreşimlerden, olumlu ya da olumsuz etkileniriz. Olumsuz etkilendiğimiz zaman hastalıkları oluşturmaya başlarız. Reiki yapılan süreç, kişinin titreşim hızının düzeltildiği süreçtir.

Bedenimizdeki sistemlerin hepsi birbiri ile bağlantı halindedir. Bir tanesi bozulduğunda, zaman içinde diğer sistemleri de etkilemeye başlar. Bir bölgedeki aksaklık, ilişkili başka bir bölgede de aksaklığa ya da olumsuzluğa neden olabilir. Enerji düzeyinde başlayan bozuk bir titreşim, zihinsel ve fiziksel düzeyde hasara yol açacaktır. Reiki, vücuttaki sağlığın, uyumun ve dengenin düzenlenmesi için bir etken işlevi yapar. Bizler zihnimizi mikroskop altına koyamadığımız için, hücrelerimizi mikroskoba koyup inceleriz. Sadece beden üzerine odaklanıp zihin-beden bütünlüğünü gözden kaçırırız. Oysa zihin ve beden arasındaki ilişki öylesine bütünleşmiştir ki, psikolojik ya da duygusal nedenleri bulunamayacak hiçbir hastalık yok gibidir. İşte bu bağlamda Reiki, bizlere kalbimizle düşünmenin yollarını açar.

 

 

                                 REİKİ AŞAMALARI    

Reiki diğer teknikler gibi öğrenilmez. Reiki öğrenmek için uzun süren meditasyonlar yapmak ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez. Bu beceri, Reiki hocası tarafından öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması (inisiyasyon) ile kazanılır. Bu işlem Reiki ile öğrenci arasında özel bir bağlantı sağlar. Her inisiyede fiziksel, duygusal, zihinsel ye ruhsal bir arınma oluşur. Dolayısıyla aynı zamanda güçlü, ruhsal bir deneyimdir.

Bir kez aktarım işlemi yapıldıktan sonra, ömrünüzün geri kalan kısmında bu enerjiye hep sahip olursunuz. Uygulamadan sonra öğrencinin yapması gereken, tedavi uygulanacak kişinin üzerine ellerini yerleştirmektir. Burada öğrencinin görevi, Reiki'ye kanallık etmektir. Reiki'nin kendi bilinci vardır; gitmesi gereken yeri bilir. Çalışma sırasında Reiki, uygulama yapılan kişinin yüksek benliği ile bağlantı kurar ve dengelenme sürecini başlatır.

Reiki eğitimi üç aşamadan oluşmaktadır:

BİRİNCİ AŞAMA REİKİ 

Reiki'nin bu aşaması kendini keşif, kişisel değişim, yeni deneyimler ve yüksek bir güçle bağlantının derin duygularıyla dolu, keyifli bir yolculuğun başlangıcıdır.

Birinci aşama, öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. Bu aşamada Reiki'nin tarihçesi, amacı, neler yapabileceği öğretilir. Kişinin kendisine ve başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir. Eğitim süresi bir veya iki tam gündür. Eğitim boyunca dört inisiyasyon uygulaması vardır. Uygulamalar yaptırılarak Öğrencinin enerjiye alışması ve pozisyonları kullanmayı öğrenmesi sağlanır. Bu aşamayı tamamlayan, yaşam.boyu kullanabileceği bir tekniğe sahip olur.

 

Not :Bu aşama için bir uyarıda bulunmak isterim. Birçoğumuz, her zaman başkalarına öncelik veririz. Ama öyle bir an gelir ki, kendimizi ihmal ettiğimiz için başkalarına da yapabileceğimiz çok fazla şey yoktur. Öncelikle kendi üzerinizde çalışarak, dünyaya daha yararlı olabileceğinizi hiç unutmayın.

İKİNCİ AŞAMA 

Reiki'yi anlamak ve tamamen adapte olmak için atılan ikinci büyük adımdır. Bu eğitim, birinci aşama eğitiminden en- az üç ay sonra verilir. Burada amaç, öğrencinin tam uyumu sağlayabilmesi için gereken sürenin tamamlanmasıdır.

Bu aşamada öğrenciye, Reiki sembolleri öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır.

Kanji Japoncası olan semboller kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine-verilir. (Bazı hocaların bu sembolleri açıklamaları, bu geleneğin dışındadır.)

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldığı zaman, sembollerin çok etkili olmadıkları ve yanlış kullanımlara yol açtığı gözlenmiştir. Yanlış kullanımlar, insan sağlığında ciddi hasarlara yol açmaktadır.

Semboller evrenin dilidir; evren diliyle konuşmayı öğrenmektir. Reiki'nin sembolleri, çok uzun yıllar denenmiş ve birçok çalışma ile güvenliği tespit edilmiştir. Son yıllarda, yeni bazı semboller öğretiye eklenmektedir. Bunlar, henüz denenmemiş ve güvenilirlikleri kanıtlanmamış olduğundan, evrene bilinçsiz, hatta yanlış mesajlar yollanmaktadır. Yeni sembollere yönelen uygulayıcıların ve bunları tanıtan eğitmenlerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sembollerle çalışmak için değişik hallerde bulunmak gerekmez. Doğaüstü olduklarından her kullanıldığında yapılması gerekeni otomatik olarak yaparlar. Sembollerle çalışabilmek için doğru çizmeyi ve doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir. Yine de zaman zaman hocalar arasında küçük farklılıklar gösterebilirler.

Reiki sembolleri üç tanedir

Birinci sembol, ''güç" sembolüdür. Diğer bütün sembolleri açtığı ve harekete geçirdiği için, elektrik düğmesi gibidir. Reiki'nin gücünü arttırmak için kullanılır. Genel olarak tüm olumsuz enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aynı zamanda, uygulanan alanı çevreleyerek bir enerji alanı oluşturur. Oluşturduğu bu alanda dağılmayı önlediği için,   enerji daha güçlü hissedilir. Bu sembol, evrensel bilincin yoğun bir şekilde insan boyutuna inmesidir. Bu şekliyle evrensel bilgiler ve yetenekler, çok yumuşatılmış haliyle bize yardımcı olurlar. Habersiz kullanılmasında bir sakınca yoktur. Genel olarak gündelik hayatımızda ve kendi tekâmül planımız içerisinde kendine has kolaylıklar ve bazı hafiflikler sağlar; ancak, ağır karmik ödevlerimizi etkileyemez.

 

İkinci sembol, "mental semboldür, yani bilinç ile ilgili alanlarda çalışır. Bu sembolün kendine özgü ve daha ince bir frekansı vardır. Etkisi ise. transformasyon ile gerçekleşir. Bilincimizde oluşan her türlü değişiklik hayatımıza yansıyacağı için dikkatli kullanılmalıdır.

Bu sembol, duygusal ve zihinsel enerjinin dengelenmesi için uygulanır. Kullanımı, beynin sağ ve sol tarafındaki enerjiyi dengeler. Duygusal ve zihinsel bütün problemlerde,istenmeyen alışkanlıkların(sigara-alkol bağımlılığının, fazla kiloların vs) giderilmesinde, hafıza güçlendirmede kullanılır. Bu sembolün kullanımında ana kural Özgür iradeye müdahale etmemektir. Bu, iki tarafın tekâmülü için de zararlıdır. Karma yaratır ve ruhsal gelişiminize etki eder.

Ayrıca, bireysel olarak zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim için yapılan çalışmalarda önemli bir kullanım alanı vardır.

 Üçüncü sembol "uzaklık" sembolüdür. Farklı uzaklıktaki insanlara gereken enerjiyi aktarmakta kullanılan bu sembolle geçmiş deneyimlere ya da gelecekteki faaliyetlere de Reiki gönderilebilir. 

Uzaktan yapılması gereken uygulamalar, uzaktan tedavinin kapısını açan anahtar durumundaki bu sembol  ile yapılır. Bedene dokunulamayan rahatsızlıklarda, doğal afet ve kriz dönemlerinde, istenilen bölgeye enerji göndermek için bu sembol kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA REİKİ 

Reiki'nin üçüncü bölümü, üstat olma aşamasıdır. Bu aşamada önce, öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir. Bu aşama, ileri seviye olarak adlandırılabilir. Daha sonra üstat olma yeteneği verilir.

Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek içindir. Yüksek enerjiler için daha geniş bir kanal olmayı sağlar. Bu sembol, vibrasyonu çok kuvvetli bir güçtür. İnisiyasyon işlemi sırasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. Meditasyon ve kişisel gelişimde kullanılır. Bu sembolün odağı ruhun tedavisidir. Birçok kişi, bu aşamaya üstat olmak için değil, Reiki'nin daha ileri tekniklerini öğrenmek için katılır.

Reiki üstadı olmak, uzun süren çalışmalar gerektirir. Bu seviyede, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki’ye uyumlanma, yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitimde öğretilir. Üstat sembolü ile yapılan çalışmalarda, Reiki'nin meditatif yönü yoğunluktadır. Ruhî tekâmül ağırlıklı ve uzun süreli bir eğitimdir.

Üçüncü aşama, geleneksel Usui sistem düşünce tarzına göre hayatını Reiki'ye adayacak olanlara verilir. İkinci ve üçüncü aşama eğitimleri arasında birkaç yıl geçmesi beklenir. Aday, bu süre içerisinde dikkatle izlenir. Reiki üstadı olmak, öğrencinin hayatına ciddi bir sorumluluk yükleyecektir. Yalnızca inisiye etmek, Reiki üstadı olmak için yeterli değildir. Reiki üstadının öğrencilerine ve Reiki'ye olan sorumluluğu, hayatlarında doğru uygulamayı yapmayı öğretmektir.

Öğrencinin üçüncü aşamayı isteme hakkı yoktur. Bu, ancak hocası tarafından sunulabilir. Modern düşünce tarzı, daha az kısıtlama ile çalışmaktır.

Reiki üstadı olmak araba kullanmaya benzer, inisiyasyon arabanın anahtarı gibidir, ama kullanmayı bilmiyorsanız, hiçbir yere gidemezsiniz. Teknikler açık, yalın ve direkt anlatılmalıdır ki, araba yürütülebilsin.

Reiki üstadı, sadece inisiye edici değildir. Reiki öğreticisidir. Reiki üstadı olmak, diğerlerinden daha fazla Reiki gücüne sahip olmak da değildir. Önemli olan, kendi içinizde Reiki'ye olan bağınızı kavramaktır.

Reiki'nin yazılı formülü İsa’dan bin yıl öncesine dayanmaktadır, yani en az üç bin yaşındadır ve binlerce yıllık değişim ve adaptasyon sürecine sahiptir. Tamamı olmasa da geleneksel sistemi uygulayanlar, modern sistemi reddederler. Bu tarz düşünce, uygulamaların etiğine ters düşmektedir. Daha uyumlu çalışmakta yarar vardır. Çünkü enerji ile çalışanlara gezegenimizde çok ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyanın bu değişim günlerinde insanlar acı çekiyor. Dünya acı içinde. Reiki'yi eskiden olduğu gibi evrensel hale getirmek için, çeşitli metotlara ihtiyaç vardır. Bazı uygulama sistemlerini diğerlerinden üstün görmek, çok uygun değildir. Bunun için, üçüncü aşama sınırlamalarını biraz yumuşatmakta yarar vardır.

Gezegenimizin bu karmaşık döneminde, çok az insan uzun yılını çıraklık dönemiyle geçirebilir. Ve yine çok az insan 10.000 $ gibi bir bedeli ödeyebilir.

Reiki herkese bolluk, uzun ömür ve mutluluk getirir. Üstat, çalışmaları ile hayatını kazanma hakkına olduğu kadar, eğitim ve uygulamalarında, ödenebilir ücretler uygulama sorumluluğuna da sahiptir.

Ayrıca, Reiki bilgilerini kendine saklamak ve ustalık statüsünün bir ayrıcalık olduğunu düşünmek de yanlıştır. Bazı üstatlar, bir müddet sonra pozitif niyetli amaçlarını kaybetmektedir. Bu ego ihtimalinin yaşanmasına karşı, olası üstatlar için şu hatırlatma çok önemlidir-

Neden Reiki'yi seçtiğinizi hep hatırlayınız.

 

REİKİ ÜSTADINI SEÇMEK İÇİN

Reiki öğrenmeye karar verdikten sonraki en önemli adım, yaşamınızı değiştirecek olan bu insanı nasıl seçeceğinizdir.

Bu, tamamen kendi başınıza almanız gereken bir karardır. Son yıllarda, Üstat sayısında ciddi bir artış olduğundan, kararsız kalabilirsiniz. Bu yüzden, acele etmeyin ve seçtiğiniz kişinin size Reiki yolunuzda rehberlik edecek insan olduğundan emin olun.

İlk temasınız bir ilanı aramakla başlayabilir, ya da bir öneri ile elinize verilen bir telefonla.

Üstat ile konuşmanız şart. Ona, kendisi ve Reiki hakkında sorular sorun. Reiki, o insanın yaşamına nasıl girmiş? Reiki'yi nasıl tanımlıyor? Verdiği eğitim size uyacak mı; yoksa gerçek dünya ile daha bağlantılı bir eğitim mi almak istiyorsunuz? Bu kişiyle uzun süre birlikte olacaksınız. Alacağınız eğitim karşılığında, büyük olasılıkla bir ödeme yapacaksınız ve o da yaşamınızda önemli bir yolun açılmasını sağlayacak. Bu yüzden, iç sesinizi dinlemelisiniz. Herhangi bir tereddüdünüz varsa, araştırmaya devam edin.

Reiki çok özeldir: Bu yüzden, kendiniz için en uygun eğitmeni seçerek, işe doğru adımla başlayın. Eğitim verenlerin çok geniş deneyim sahibi olmaları gerekir ki, sizi bilgilendirip, size destek verebilsinler.

Reiki Üstadı, size mutlaka sağlam bir temel kazandırmalıdır; sonrasında, bu temel üzerinde yapılanmak size kalmıştır. Geçmişte Üstat adayları bir süre kendi Üstatlarının yanında çıraklık ederlerdi. Kendi başlarına hareket edecek hale gelinceye dek, birlikte deneyim kazanırlardı. Bazılarımız hâlâ bu yöntemi kullanıyoruz.

Üstadın Dr. Usui'ye kadar uzanması gereken soy ağacını öğrenin. Eğer Dr. Usui'ye kadar gitmiyorsa, o zaman, verdiği eğitim Reiki eğitimi değildir.

Üstadın Reiki tanımının, yaşamındaki yansımasını kontrol edin. Bu konuda, iç sesinizin onay verdiğinden emin olun.

Bazı Üstatlar, çeşitli şovlarla inisiyasyon yaparlar ve işiniz biter. İstediğiniz, bu mu? Yoksa biraz daha yavaş ilerleyip öğrenerek, eğitimden keyif alarak, bunu sindirecek zamanı geçirmek mi istersiniz?

Eğitimin ucuz ya da ücretsiz olması her zaman iyi bir eğitim alacağınız anlamına gelmeyeceği gibi, pahalı olması da en iyisi demek değildir. Bedeli ne olursa olsun, istediğiniz şey olduğundan emin olmalısınız. Yaşam boyu kullanacağınız bir eğitime katılmaktasınız ve size en uygun olanı ancak sız seçersiniz.

Eğitiminiz bittikten sonra, Reiki ile ilgili sorularınız için ona ulaşabilecek misiniz? Size, ona ulaşabileceğiniz bir telefon numarası verdi mi? Bazı Üstatlar uyumlamayı yapar ve ortadan kaybolur. Telefon, mail adresi gibi iletişim yöntemlerinin verilmesi sorun olmamalı!

Eğitim sonunda alacağınız bir katılım belgesi, eğitimin kanıtıdır. Herhangi bir nedenden dolayı, diğer aşamaları başka bir Üstattan almaya karar verirseniz, önceki aşamayı aldığınıza dair bir belgeniz olmasında yarar vardır.

Eğitmenlerin bir kısmı, daha kişisel eğitim vermelerini sağlayan az sayıda gruplarla çalışır. Bazılarıysa, daha çok sayıda katılım olan eğitimler yaparlar. Küçük bir grubun parçası olmayı ya da daha geniş bir gruba dahil olmayı tercih edebilirsiniz. Öğrenci katılım sayısını öğrenin.

Bazı eğitimcilerin de inisiyasyon ve eğitim konusunda destek veren yardımcıları vardır. Sizi inisiye edecek olan, görüştüğünüz Üstat mı, yoksa bir yardımcı mı olacak?   İnisiyasyon bire bir mi,   grup halinde mi gerçekleşecek?  

Tüm bu soruların cevabını, eğitime katılmadan önce alın.

Reiki'nin en çok tartışılan yönlerinden biri de ücret konusudur. Birçok kişi, bundan bahsederken kendisini kötü hisseder. Zaman içinde, eğitimin veya uygulamanın bir karşılık olmaksızın verilmesi ya da alınması durumunda şunlar tespit edilmiştir. Reiki alan kişi, bedava olduğu için, kendini bunu kabul etmek zorunda hissediyor ya da aldığının değerini tam olarak fark edemiyor. Veren kişi ise kendisini birinin zayıf anından faydalanmış gibi hissedebiliyor ve Reiki alan da kendini borçlu hissediyor. Ama bu, geçerli olan ödeme biçiminin sadece para olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden de bir uygulamayı kabul ettiğinizde, bunun değerini fark ederek, uygulayıcının üzerindeki baskıyı kaldırın.

Herkesin verebileceği bir şey vardır. Bu bazen bir dua, bazen içten bir teşekkür ya da bir demet çiçek olabilir. Bir kesim de Reiki'nin Tanrının bir armağanı ya da enerjisi olduğunu, bu yüzden para alınmaması gerektiğini söylemektedir. Ancak, hepimizin bazı yetenekleri vardır ve bunların hepsi Tanrının armağanlarıdır.

Eğitimciler, eğitim verdikleri sırada, yerine geri koyulamayacak olan zamanlarını harcıyor: Reiki'ye kendilerini adamışlarsa ve başka bir iş yapmıyorlarsa, faturalarının karşılığını ödemek zorundalar. Aynı zamanda, Reiki eğitimleriyle ilgili olarak yaptıkları harcamalar olmaktadır.

Reiki'nin bazı ekollerinde ise para, kesin kararlı olduğunuzu gösteren bir sembol kabul edilir. Bu durum, eğitim için istenen ücretlere yansır. Örneğin, Üstat aşamasının 10.000 Ş olması, Bayan Takata'nın bu ücretleri Reiki'nin bir parçası olarak ilan ettiği günden beri hiç değişmemiştir. 

 

 

REİKİ İLE ÇALIŞMAK

Reiki, uygulaması çok kolay olan bir tekniktir. İnisiyasyon işlemi gerçekleştikten sonra, enerji akışını başlatmak için gerekli olan, yalnızca onu istemek olacaktır. Tüm benliğinizi Reiki'ye açarak onu kalpten istemek yeterlidir. Reiki her zaman akmaya ve sizinle çalışmaya hazırdır. Reiki ile çalışmak istediğinizde, ellerinizi gereken yerlere yerleştirerek çalışabilirsiniz. Bu çalışma için meditasyon yapmak, konsantre olmak ya da özel hallerde bulunmak gerekli değildir. O, her zaman sizinle birliktedir ve çağırmanızı bekler. Çoğu zaman, sadece Reiki ile ilgili sohbet ederken bile, ellerinizdeki akışını hissedersiniz.

Uygulama sırasında, parmaklarınızı mümkün olduğunca bitişik tutarsanız, enerji yoğunluğuna yardımcı olursunuz. Bu önemlidir ve size daha güçlü bir enerji akışı sağlar. Uygulama yaptığınız kişi ile konuşurken de Reiki akmaya devam edecektir. Bu sohbetleri belli bir seviyede tutmak, uygulamanın bütünlüğü açısından uygun olacaktır. Farkmdalığınızı kullanıp Reiki üzerinde dikkatinizi odaklarsanız, daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

 

 

REİKİ'NİN BEŞ ALTIN PRENSİBİ

*  Bugün, özellikle bugün öfkelenme!

*  Bugün, özellikle bugün endişelenme!

*  Varolan tüm canlılara iyi davran!

*  Ekmeğini helal yollardan kazan!

*  Tanrının zengin hediyeleri için müteşekkir ol!

 

Reiki'nin beş altın kuralı, daha mutlu bir yaşam için size rehberlik edecektir. Bu prensipleri uygulayabilmek için meditasyon yapın; hayatınızın yumuşak geçişlerle değiştiğini göreceksiniz.

Reiki'nin beş altın kuralı kesinlikle emir değildir, bilgeliğin bir armağanıdır.


REİKİ Evrensel Yaşam Enerjisi / Gülüm Omay / Reikievi yayınları

*her hakkı mahfuzdur, izinsiz kullanılmaz.