• https://www.facebook.com/reikievi/
Üyelik Girişi

Yazılar

 FAST-FARKINDALIK

    Son yıllarda tüm batı ülkelerinde, Hindistan ve Uzakdoğu’dan gelen guru taklitleriyle dolmuş durumda.  Bu şahıslar genellikle, derin bilgilerle dolu olan Uzakdoğu’nun gerçek öğretilerini içselleştirememiş kimselerdir.
 
Kökenleri doğuya dayanan bu insanlar,  kendi ülkelerinde önemli biri olamayacaklarını anlayınca; mistisizmin kök salmadığı Batı ülkelerine giderek, önemsiz mistik gösterilerle Batılıları büyüleyerek mürit grupları edinmişlerdir. Maalesef  bu gün bu insanlar ülkemizde de itibar görür hale gelmişlerdir.
Kaldı ki bizler geleneklerinde önemli ölçüde Tasavvuf terbiyesi olan bir ülkenin bireyleriyiz. Ama göz boyamalar öyle bir mertebeye ulaşmış durumda ki geleneksel bilgilerimiz bile göz ardı edilmektedir. En önemli medeniyetlerin ve Sufi bilgilerin yaşandığı Anadolu topraklarında yaşadığımızı unutup, Amerikalı sıradan medyumların genellikle ticari yapılandırmaya dayanan tebliğ bilgileriyle manevi olarak zenginleştiğimizi düşünen bir toplum olmaya doğru gitmekteyiz. Ve bu medyumları önemli bütçelerle memleketimizde ağırlayıp, ziyaret ederek onurlandırmaktayız. Kanallar var, ejderhalar var, melekler var, Reiki çeşitleri var, antenler var, dünyanın çekirdeğine uyumluyoruz diyenler var, kendini peygamber sananlar var....var...var. devamı

 SADECE İNSANIM

 

      İnsan, gerek ruhsal gerek sosyal gelişimi içinde yaşam boyu bir yığın soruya cevap aramak zorunda kalıyor. Cevaplanan sorular ise cevaplanamayanların yanında çok az kalıyor.

   Her birey farklıdır. Ve bireyler arasındaki fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamdaki ayrılıklar sanılandan çok daha fazladır. Doğuştan gelen farklılıkların yanı sıra yetişme ve eğitim sürelerinde karşılaşılan olaylar ve yaşanan deneyimler de birbirinden çok farklı olduğundan farklılaşma artarak gider. Bireylerin değerli olmasını sağlayan çoğu kez farklı özellikleridir. İnsanlar kendilerine has yönleriyle fark edilirler, tanınırlar ve anımsanırlar. Bu nedenle, sıradan bir yaşam sürmek ve herhangi biri olmak istemeyenler kişisel özelliklerini bilmeli, bunları ortaya çıkartmalı, geliştirmeli ve kullanmalıdırlar.

  Değeri ile ederi arasında büyük uçurumlar olan bir oluşum haline geldi bilgi. Kişisel gelişime yönelik bilginin, yaşam kalitesini yükselttiği, ilişkileri geliştirdiği, sorunları çözdüğü, huzuru, güveni ve morali arttırdığı ölçüde değeri artar. devamı


OLMAK MI? GİBİ OLMAK MI?

         İnsanoğlu çok genel anlamıyla dış ve iç olarak iki benlikten meydana gelir. İç benlik ona fırsat verilip fark edilmeye başlandığında zamanla ortaya çıkabilir. Bize düşen onun varlığını fark etmemizdir.

Ama kendimiz olarak kabul ettiğimiz ve dışarıya yansıttığımız benlik dünya yaşamının güncelleştirdiği haliyle bu fark ediş ve ortaya çıkışı önlemeye çalışır. Bu iki benliğimizin ayırdında  olmayarak yaşadığımız sürece gerçek olan benliğimiz ortaya çıkıp bize rehberlik edemez.

Halbuki gerçek benliğin farkında olursak, dış benliğin özlediği olması gereken duyguya ulaşmak daha kolaydır. 

İnsanın kendini fark edebilmesi, dış benliğin iç benlik üzerindeki etkinliğini azaltabilmekle mümkün olacaktır. Böylece kişi şuuru daha gelişkin olan bir varlık olmaya başlar. Zaten insanlar birbiriyle çelişen benliklerin toplamı olduklarını fark edemedikleri sürece gerçek İNSAN olma yolundaki sürece girmeleri zorlaşır. devamı...

İNİSİYASYON RUHSAL BİR AÇILIM MI
YOKSA RUHSAL BİR SAÇILIM MI?


          İnisiyasyon Latince kökenlidir. Spiritüel açılımı“ bireyin, spiritüel gelişimi için, spiritüel etkiyi alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü altında, bir disiplin içinde, sınavlara ve uygulamalara dayalı tarzda, düzenli eğitimi” olarak açıklanabilir.
 


İnisiyasyon bir tekâmül yoludur ve çağlar boyunca bu yolla yetişen ve etrafını aydınlatan Platon, Pisagor gibi sayısız bilgeler olmuştur.

Fakat insanların tekâmül ihtiyaçları ve tekâmül ettirilme yöntemleri insanlığın maddi ve manevi gelişim durumuna göre değişiklikler göstermiştir.

 

Eskiden insanlar için yararlı bir gelişim yolu olan inisiyasyon yolu, günümüzün koşullarında gerçek anlamda, yani eskiden olduğu gibi uygulanmıyor, uygulanmaya çalışıldığı takdirde de taklitlerden ibaret oluyor ve obsesyonel bir yapıya bürünerek zarar getiriyor. Ve bu gün bunun örneklerini sıkça görüyoruz. Günümüzde hemen her ülkede, her inanç sisteminde inisiyatör geçinen, fakat eski inisiyatörlerin bilgeliğine oranla bilgelikle alakası olmayan ve eski inisiyatörlerin psişik yeteneklerinin yüzde birine bile sahip olmayan taklitlere rastlanmaktadır. devamı...

IŞIK KÖPRÜSÜ ADRES SORMAZ!

 

Işık köprüsü çalışması, karmik bilgilerin depolandığı bilgi havuzundan gereken veriyi alarak bu yaşamdaki tezahüründe meydana gelen olumsuzlukları temizlemek için yapılan bir uygulamadır. Reiki sembolleri ile gerçekleştirilen çalışma, klasik sistem de var olan bir uygulama değildir. Yani Reiki’nin öğretilen 3 aşamalı eğitimlerinin dışında tutulmuştur. Tibet kökenli bir tekniktir. Özellikle ileri aşamadaki öğrencilerle yapılan eğitimlerde öğretilir. Türkçe’ye tercümesinde Işık Köprüsü adının kullanılması, uygulama sırasında geçmiş yaşamla şimdiki yaşam arasında bir köprü kurularak çalışıldığı içindir. Çalışma içinde bazen de bilinçaltında sorun yaratan bazı konular ortaya çıkarak , temizlenmesi sağlanabilmektedir. Tüm çalışma Reiki yardımıyla yapıldığı için, güvenli bir tekniktir.

Hipnoz ile hiçbir bağlantısı yoktur. Uygulanan kişi çalışma sırasında, bulunduğu ortamla bağlantısını hiç kopartmamaktadır. Geçmiş yaşam bilgilerini aktarırken, bulunduğu mekanın ve zamanın bilinçli olarak farkındadır. Dolayısıyla istem dışı oluşabilecek bir yaptırım mümkün değildir.

Bir çok sorunda, ciddi sonuçlara ulaşılabilmektedir.

 

Geçmişten getirdiğimiz (bilinçaltı ya da karmik ) problemlerimizi temizlemek ve geleceği temiz bir sayfa olarak muhafaza edebilmek için önce bu günü yeterince aydınlatmamız gerekiyor. devamı...


 BOL İNİSİYASYON, HIZLI TEKAMÜL (!)

 

İnisiyasyon öğretiye bir başlangıç adımıdır ve bu, öğretinin içinde adımlarınızı dengeli atmayı başarana kadar süren bir süreçtir. Sonra hızlı adım atabilmek için gereken inisiyasyon ve belki sonrasında koşmaya başlayabilmek için gereken inisiyasyonlar gelir. Ama hepsi belli aralıklarla yapılması gereken işlemlerdir.

 

Ama şimdilerde bakıyoruz, ilk adımını atan herkes, koşmaya başlayacağını umarak peş peşe inisiyasyonlara talip oluyorlar. Ama henüz doğru yürümeyi kavrayamamış oldukları için, nerede düşeceklerini bilemedikleri bir yokuştan süratle aşağıya doğru yol alıyorlar. Aşağıya diyorum, çünkü tırmanırken arada nefeslenmek için durmak gerekir.

Bu hız bugünlerde, baş döndürücü bir şekilde devam ediyor. Sürat keyif verir insanlara, heyecanlandırır. Birçok insan bu süratin büyüsüyle nereye yuvarlandıklarını bilmedikleri bir yolda devamı...